MatbetWpusty uliczne TB - Matbet

Wpusty uliczne TB

Element systemu Matbet WPUST ULICZNY TB do stosowania w sieciach kanalizacji deszczowej jako przykanalik odbierający wodę opadową z pasów przykrawężnikowych.
 
W standardowym programie produkcji występują w następujących wysokościach: 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m
 
Wpust najczęściej wyposażony jest w otwór DN160 lub DN200 w postaci osadzonego na zaprawę przejścia szczelnego lub gumowej tulei typu LKS.