MatbetElementy betonowe - Matbet

Elementy betonowe

 

Elementy betonowe dedykowane głównie do klienta indywidualnego na potrzeby infrastruktury przydomowej takiej jak przepusty pod zjazdami do posesji, małych studni chłonnych pod rynnami itp.
 
 

RURY BETONOWE I ŻELBETOWE 

   
 

KRĘGI BETONOWE

ZWĘŻKA BETONOWA

PRZYKRYWA ŻELBETOWA

* występują w wariantach: pełna, z korkiem, z otworem pod właz, dzielona
DLA POWYŻSZYCH ELEMENTÓW WYSTAWIAMY KRAJOWE DEKLARACJE ZGODNOŚCI.

ELEMENTY BETONOWE DLA STUDZIENEK TWORZYWOWYCH

   

ELEMENTY OGRODZENIOWE

   

ELEMENTY ŚCIENNE

 
   

 ELEMENTY DROGOWE