MatbetStudnie TB - Matbet

Studnie TB

Studzienki kanalizacyjne TB – system uszczelkowy
 
Studnie szczelne TB wykonane z betonu samozagęszczalnego (SCC)
przeznaczone są do stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wykonywane są jako studnie włazowe z elementów prefabrykowanych;
betonowych DN1000, DN1200, DN1500 lub żelbetowych DN2000 oraz
DN2500.
Elementami tworzącymi studnie są:
• element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę
• kręgi
• element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka
• pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu.
Studnia wyposażona jest w stopnie złazowe. Elementy składowe łączy się ze
sobą z zastosowaniem uszczelek gumowych. Produkcja oraz odbiór odbywa
się zgodnie z wymogami normy europejskiej PN-EN1917 lub wg Aprobaty
Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementy denne oraz kręgi DN2000 i DN2500
wyposażone są w kotwy transportowe.
 
A – kineta pełna kanalizacja deszczowa
B – kineta 3/4 kanalizacja sanitarna                                
                                     

Prosty montaż odbywa się przy udziale pasty
poślizgowej, którą należy posmarować uszczelkę
oraz gniazdo nakładanego kręgu.