MatbetO firmie - Matbet

O firmie

35 lat historii zapisanej w betonie

Misja firmy

Rozwój cywilizacji i podniesienie poziomu życia ludzi to nieustanny bodziec do stosowania coraz lepszych rozwiązań technicznych w każdej dziedzinie. Firma Matbet od początku swej działalności skutecznie dąży do osiągnięcia najwyższych standardów europejskich
i światowych stając się partnerem zarówno dużych jak i małych firm oraz inwestorów indywidualnych. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich tych, którzy cenią jakość, oszczędność
i gospodarność, a także ochronę środowiska naturalnego.
Naszą dewizą jest dostarczanie wysokiej jakości produktu szybko, tanio i profesjonalnie.
Staramy się maksymalnie skupić uwagę na specyfice potrzeb klienta, rozwijając marketing partnerski oraz realizując koncepcję CRM. z historii firmy Firma Matbet powstała w roku 1987 jako prywatne przedsiębiorstwo produkcyjne, którego właścicielem do 2002 roku był Tadeusz Banaszyk, natomiast w 1989 roku została utworzona firma Matbet-Bis, a jej właścicielem został syn – Tomasz Banaszyk, obecnie zarządzający całością. Na początku 2005 roku, w związku z dalszym rozwojem produkcji, Tomasz Banaszyk powołał do życia oddział Matbet Beton. Do ważnych faktów w rozwoju firmy należy zaliczyć wybudowanie jesienią 2005 roku kolejnej hali do produkcji kręgów i studni wielkogabarytowych, których produkcja odbywa się przy użyciu w pełni skomputeryzowanej, nowoczesnej i wydajnej linii technologicznej. W 2007r. powstał natomiast nowy węzeł betonowy, obsługujący bieżącą produkcję, nieco później rozbudowano także halę, w której m.in. zbroi się rury Wibro TB – ostatni element opracowania systemowego.

Na przestrzeni blisko 30 lat działalności firma znacząco rozwinęła się technologicznie i inwestycyjnie. Była prekursorem wielu rozwiązań i standardów jakościowych, współtworzyła również Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych do Kanalizacji. Działania firmy są w dużym stopniu ukierunkowane na ekologię i ochronę środowiska. Matbet jest laureatem wielu
nagród i medali potwierdzających betonową markę (slogan firmowy) oferowanych produktów i wysokiej ich pozycji na polskim rynku.
KRS 0000271764
NIP 777-29-59-083
Oferta
Główny trzon produkcji Matbet-u stanowi obecnie zakład w Sadach k/Poznania. Tu, w nowoczesnych, skomputeryzowanych halach produkowane są kręgi, dennice, zbiorniki i studnie wielkogabarytowe, rury żelbetowe i inne elementy SYSTEMU MATBET – kompleksowego rozwiązania umożliwiającego budowę systemów kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych. Matbet posiada w stałej ofercie wyroby: kręgi żelbetowe 800÷2500 mm, kręgi i dennice betonowe 1000÷2500 mm, rury betonowe i żelbetowe 400-1000 mm, Od początku 2000 r. wytwórnia jest producentem wysokiej jakości studni kanalizacyjnych
(1000, 1200, 1500, 2000, 2500 mm – łączonych na uszczelki gumowe) oraz nietypowych komór
i zbiorników żelbetowych. Obecna oferta Matbet – u plasuje firmę wśród największych producentów kręgów i rur żelbetowych w Wielkopolsce. Wszystkie wyroby posiadają odpowiednie certyfikaty i spełniają wymagane normy jakościowe. Zasadniczą produkcję firmy uzupełniają elementy drogowe i ogrodzeniowe (krawężniki, koryta odwadniające, płyty ażurowe, słupki geodezyjne itp.)
Certyfikaty:
W roku 2001 firma Matbet za swoje osiągnięcia oraz wysoką jakość produktów i usług uzyskała Certyfikat Wielkopolskiej Jakości, a w roku 2002: Certyfikat ISO 9001:2000. Rok 2004 to kolejny powód do dumy: Certyfikat ISO 14001. W lutym 2005 roku firma uzyskała natomiast certyfikat: DOBRY BETON. Certyfikaty merytorycznie związane z produkcją są aktualizowane na bieżąco.
Podziękowania:
Nagrody i odznaczenia:
W 2004 roku Państwowa Inspekcja Pracy przyznała firmie Matbet wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie “Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej”. Rok 2005 był szczególnym rokiem dla firmy i jej właściciela -Tomasza Banaszyka. W/w został uhonorowany najpierw prestiżową nagrodą Lidera Przedsiębiorczości, potem Srebrnym Krzyżem Zasługi – wręczonym przez Prezydenta RP w Warszawie, w czasie Centralnych Obchodów Dni Budowlanych, a w grudniu 2005 kapituła Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ponownie przyznała Matbetowi tytuł “Polskiego Kupca Roku”, w branży “materiały budowlane”, nagroda “Tarnowski Lew” dla Tomasza Banaszyka za kreowanie klimatu inwestycyjnego.