MatbetSystem MATBET - Matbet

System MATBET

System Matbet to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające budowę systemów kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych.

 

W skład systemu wchodzą następujące elementy:

• studnie kanalizacyjne TB z betonu samozagęszczalnego (SCC), łączone na uszczelkę,

ze stopniami złazowymi lub bez, z możliwością zastosowania zwężki lub przykrywy

• kolektory betonowe i żelbetowe z rur Wibro TB

• studzienki ściekowe (wpusty uliczne)

 

Z  komponentów systemu można zestawiać także:

• zbiorniki bezodpływowe• studnie wodomierzowe• zbiorniki na wodę deszczową itp.